Previous slide
Next slide

Size M Big Mama (Thermage)

(Promotion) Bundle Product-03

รายละเอียดโปรโมชั่น

Size M Big Mama ยกกระชับหน้าเรียว ระดับพรีเมียม

Thermage 900 shot ราคา 59,900 บาท (ปกติ 85,900)

Top up มีสิทธิ์ซื้อราคาพิเศษ ตามรายการด้านล่าง ดังนี้

● Rejuran Classic 2 cc  ราคา 8,900 บาท

● Juvederm Volift 1 cc (ปาก)  ราคา 12,900 บาท

● Restylane Lyfe 1 cc (ใต้ตา ร่องแก้ม หรือคาง) ราคา 11,900 บาท

● Botox Aestox 50 unit ราคา 3,999 บาท

● Venus RF Face ราคา 1,190 บาท 

● IV Drip 3 สูตร (Perfect, Glowy, Wink) ราคา 990 บาท 

Package ในกรณีที่ลูกค้าซื้อ top up เพิ่ม ในราคาพิเศษสูงสุด 10%

✅ Rejuran Classic 2 cc  ราคา 8,000 บาท

✅ Juvederm Volift 1 cc (ปาก)  ราคา 12,000 บาท

✅ Restylane Lyfe 1 cc (ใต้ตา ร่องแก้ม หรือคาง) ราคา 11,900 บาท

✅ Botox Aestox 50 unit ราคา 3,599 บาท

 

สอบถาม ปรึกษา จองคิว ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย